Gyventojų prisirašymo prie PSPC tvarka

Asmenų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos registravimasis:

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti jam patinkančią PSPC įstaigą.

Asmuo pasirinkęs Rietavo PSPC bei konkretų šeimos gydytoją, atvyksta į pasirinktos poliklinikos registratūrą, užpildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (dokumento forma Nr. 025-025-1/a arba formą Nr. 025-025-2/a).

Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančias dokumentais. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.