KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ PASO IŠDAVIMAS (KEITIMAS)

Kompensuojamųjų vaistų pasai (toliau-KVP) išduodami arba keičiami poliklinikos registratūroje darbo dienomis I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

KVP išdavimo taisyklės:

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

KVP apdraustojo vardu gali pasiimti kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį Lietuvos Respublikos išduotą dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas naujasis KVP.

Senasis KVP keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (3 Lt (0.87 EUR)).

Jei apdraustasis negrąžina senojo KVP (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo naudojimo) naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (50 Lt (14.48 EUR)).