Korupcijos prevencijos planas

VŠĮ RIETAVO PRIMINĖS SVEIKATOS PRIŽIŪROS CENTRO 2017 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ RIETAVO PSPC PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2011-2014 M. PLANAS